Aktuelt

Kommunikasjonsansvarlig
Geir Benden

Mobil Gjenbruksstasjon 2016

[14.12.2015]

I 2016 vil det være 6 gratis leveringer ved vår Mobile Gjenbruksstasjon.

Dette forutsetter bruk av det tilsendte klippekortet.

Vi minner om at det er like viktig som tidligere å sortere avfallet.

Om vi mottar alt avfall som restavfall vil det både miljømessig og økonomisk bli umulig å opprettholde tilbudet.

Mobil Gjenbruksstasjon 2016