Aktuelt

Kommunikasjonsansvarlig
Geir Benden

Gratis å levere avfall ved våre Gjenbruksstasjoner også i 2017

[14.12.2015]
6 ganger i året. Husk å ta med utsendt kort ved levering av gratis avfall. Kortene kom ca. uke 2.

Vi vil gi alle husstander 6 årlige gratis leveringer av avfall ved våre gjenbruksstasjoner. Dere vil få tilsendt et eget kort for levering. Ordningen gjelder for private/ husstander, og det gjelder derfor andre betingelser for næringsdrivende, store som små. Kun ett kort pr. husstand.

Om dere leverer et fullt tilhengerlass, teller dette som ett klipp/ en levering. Full bil + tilhenger regnes som to klipp.

Vi håper dette blir en populær ordning som sørger for at flere får ryddet hjemme, og ikke minst at vi får dette sortert og sendt til gjenvinning. Det er som kjent mye godt råstoff til nye produkter i avfallet.

Gratis å levere avfall ved våre Gjenbruksstasjoner også i 2017
Våre klippekort