Aktuelt

Kommunikasjonsansvarlig
Geir Benden

Nye tømmekalendre for 2016

[21.11.2015]

Vi ønsker nå kun å bruke digital tømmekalender 

Vi vil fra og med 2016 kun legge vår tømmekalender ut på haf.no og i vår App "Min Renovasjon". Etter nedlasting må du velge kommune, deretter adresse, og så skal du få opp dine tømminger. Til slutt må du legge inn og lagre varsel i forkant av tømmingene slik at du er forberedt nå vi kommer på våre henterunder, og da spesielt papirrunden.

Tømmekalender for 2016 finner du på forsiden av www.haf.no 

Du må kanskje laste siden på nytt for å få opp vår nye versjon av haf.no!

Om du ikke har mulighet til å bruke disse kanalene, kan du ringe vårt kundesenter på telefon 75 19 82 00. Vi vil da sende ut Tømmekalender for 2016 i papirformat til deg.

Nye tømmekalendre for 2016