Aktuelt

Kommunikasjonsansvarlig
Geir Benden

Rødbokstømming 2017

[31.03.2017]
Sett ut Rødboksen innen klokken 07.00 på tømmedag
Ved alle steder som har besøk av vår Mobile gjenbruksstasjon gjennom året, skal Rødboksen og annet farlig avfall leveres dit.Rødbokstømming 2017
Rødboks
Rødbokstømming 2017
Hva kastes hvor