Aktuelt

Kommunikasjonsansvarlig
Geir Benden

To deltidsstillinger ledig- dør til dør

[24.06.2016]
Er du miljøengasjert og glad i å kommunisere med folk?

Vi har 2 ledige deltidsstillinger (30 %) i team for oppsøkende virksomhet i infoavdelingen. Stillingene er 1 års vikariat med mulighet for forlengelse. Arbeidet består i å besøke husholdninger for å informere om og motivere til kildesortering, og foregår på kveldstid, fra kl.15.00-20.00 to dager per uke.


Den ene stillingen er nå besatt.


Les mer om stillingene her!