Aktuelt

Kommunikasjonsansvarlig
Geir Benden

Hageavfallsmottak stenger 14. oktober

[25.11.2016]
I uke 41 stenger våre hageavfallsmottak

Nesna har siste dag for mottak av hageavfall torsdag 12. oktober og Røssvoll lørdag 14. oktober.Når du leverer hageavfall, følg skilting ved Gjenbruksstasjonen.

Hageavfallet sorteres i en haug for løv, mose, gress og jord, og en annen haug for trær/ kvist med diameter opp til 15 cm.

Ordningen er gratis for private/ husholdninger.

For næringskunder gjelder egne priser.

Pris pr. 1. mai 2017       750,- pr. tonn + mva


Åpningstider:

Som Røssvoll Gjenbruksstasjon