Aktuelt

Kommunikasjonsansvarlig
Geir Benden

Nytt Hageavfallsmottak i Rana

[25.11.2016]
2. mai åpner nytt hageavfallsmottak i Rana


Det vil fra 1. mai 2017 bli mottak av hageavfall ved Røssvoll Gjenbruksstasjon for innbyggerne i Rana. Det vil si at første dag med åpent hageavfallsmottak blir tirsdag 2. mai.

Dette på grunn av at Rana kommune fra nå av ønsker å bruke området i Vokterveien til eget parkavfall/ hageavfall. Da vi i HAF IKS ikke har andre disponible områder til dette formålet sentrumsnært, er dette vårt eneste alternativ for å gi et tilbud til innbyggerne.

Når du leverer hageavfall, følg skilting ved Gjenbruksstasjonen.

Hageavfallet sorteres i en haug for løv, mose, gress og jord, og en annen haug for trær/ kvist med diameter opp til 15 cm.

Ordningen er gratis for private/ husholdninger.

For næringskunder gjelder egne priser.

Pris pr. 1. mai 2017       750,- pr. tonn + mva


Åpningstider:

Som Røssvoll Gjenbruksstasjon