TILDELING AV NYE KONTRAKTER FOR RENOVASJONSTJENESTER I HAF OMRÅDET.
HAF IKS har siden konkursen til RenoNorden AS i september 2017 hatt korttidsavtaler på renovasjon i hele sitt område.
Etter utlysing av nye anbud, fordelt på 4 kontraktsområder, er resultatet nå klart.

Område 1     Hemnes kommune, tildeles SB Transport AS.
Område 2     Rana kommune, tildeles SB Transport AS
Område 3     Nesna-, Lurøy-, Træna – og Rødøy kommune, tildeles Geir Lillevik Transport
Område 4     Kran-tømming av nedgravde beholdere og bunntømmende containere i alle de 6 HAF-kommunene, tildeles Geir Lillevik Transport.
Begge disse selskapene har utført renovasjon for HAF tidligere i de samme områdene som de nå har fått tildelt.
SB-Transport AS er eid av Bodø kommune (største eier), Saltdal-, Sørfold-, Steigen­ og Beiarn kommune samt DNB og en del mindre private eiere. Selskapet eier også Østbø AS sammen med det interkommunale avfallsselskapet på Sør-Helgeland, SHMIL. Hovedkontoret er i Bodø.
Geir Lillevik Transport er et privat eid selskap, der Geir Lillevik er eneeier. I tillegg til transport driver selskapet med storfeproduksjon. Selskapet har sin base på Nesna.
HAF har parallelt med utlysing av anbud, regnet på egendrift i alle de 4 kontraktsområdene, men de tilbudte prisene er i alle områdene lavere enn egendriftsberegningene. I enkelte områder er forskjellen marginalt lavere, mens det i andre områder er en noe større differanse. Styret i HAF har derfor valgt å ikke benytte seg av egendrift i noen av kontraktsområdene og å tildele kontraktene til de to selskapene som fikk best poengsum basert på pris og kvalitet.
Krav til miljø er denne gangen valgt lagt inn i kvalifikasjonsskriteriene. Det er stilt krav om Eura 6 motorer i alle kjøretøy som skal benyttes og kun biadiesel produsert av avfallsprodukter er tillatt brukt på disse kjøretøyene.
Oppstart på nye kontrakter vil være 1.august 2018 og kontrakten gjelder i 6 år med muligheter for 1+1 år opsjonstillegg. Samlet anbudssum, inklusive opsjoner, er ca. NOK 162 mill kroner.