KUNDESENTER:   751 98 200

ÅPNINGSTID I DAG:  
08:00 - 15:30

751 98 200

08:00 - 15:30

Hvor leverer man avfall?

Gjenbruksstasjoner og returpunkter

Røssvollhei

Røssvolhei gjenbruksstasjon

Vår hovedgjenbruksstasjon. Her kan du levere stort sett alle typer avfall.

Veibeskrivelse

Se plassering i Google Maps Kjør E6 nordover fra Mo og følg skilting til flyplassen. Røssvollhei gjenbruksstasjon finner du på venstre side ca 100 m videre fra avkjørslen til flyplassen.

Åpningstider

mandag 12:00 - 19:00
tirsdag 08:00 - 15:00
onsdag 12:00 - 19:00
torsdag 12:00 - 15:00
fredag 08:00 - 15:00
lørdag 09:00 - 13:00

Ferier

1. mai 01.05.2019
17. mai 17.05.2019
Kristi Himmelfartsdag 30.05.2019
2. pinsedag 10.06.2019

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Sorterbart avfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metall-emballasje
 • Hard plast-emballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær (Askeladdens container)
 • Brukbare gjenstander (Askeladdens container)
 • Bildekk

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske produkter
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Løsemidler
 • Syrer
 • Kadaver
 • Annet

Nå har vi også mottak av hageavfall her. Hageavfallsmottaket stenger 14. oktober for sesongen 2017.

Korgen

Korgen gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps.

 

Åpningstider

tirsdag 14:00 - 18:00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær
 • Inerte masser- rene, naturlige masser som stein, glass o.l.

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler

Hageavfall leveres til hageavfallsmottaket i Juvika i Hemnes v/Steinar Jørgensen.

Hemnesberget

Hemnesberget gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps

 

Åpningstider

tirsdag 14:00 - 18:00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær
 • Inerte masser- rene, naturlige masser som stein, glass o.l.

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler.

Hageavfall leveres til hageavfallsmottaket i Geitvika i Hemnes v/Steinar Jørgensen.

Nesna

Nesna gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps

 

Åpningstider

torsdag 14:00 - 19:00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler
Vågaholmen

Vågaholmen gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps

Åpningstider

onsdag 14:00 - 15:00

I tillegg første onsdag hver mnd. untatt helligdager: 16.00 – 18.00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Papp/papir

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler
Mobil gjenbruksstasjon

Velkommen til vår Mobile Gjenbruksstasjon

Vi gjør oppmerksom på at ”herreløst” avfall blir ikke tatt med.

 

Hva kan du levere og pris?

EE- avfall:              Gratis
TV og monitorer:    Gratis
Farlig Avfall:           Gratis
Metall:                    Gratis
Restavfall:              Gratis
Treverk:                 Gratis

Men, det er kun Gratis ved bruk av utsendt klippekort. 

Har du brukt opp klippene, eller du rett og slett har latt det være hjemme, må du betale etter gjeldende satser/ priser.

Du kan også få tømt rødboksen for farlig avfall samtidig.

Filer og dokumenter

OBS! Nytt oppstillingssted på Rødøy og Lovund.

thumbnail of Flyer_mobilgjenbruksstasjon 2019_oppdatert

Rødøy: Nå ved ungdomshuset!
Lovund: Nå ved brannstasjonen!

Hageavfallsmottak

Ved hageavfallsmottakene kan du levere gress, mose, løv, kvister, greiner, busker.

Du kan også levere trær/ kvist med diameter opptil 15 cm.  Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres. Lever ALDRI stein, grus eller jordmasser på hageavfallsmottaket! Dette leveres eventuelt som dekkmasse til Røssvollhei avfallsmottak.

Husholdninger kan få gratis kompostflis/strø. Ta med sekk/pose.

Næringsdrivende må betale for å kvitte seg med hageavfallet til samme sum som gjeldende restavfallspris.

Røssvoll Gjenbruksstasjon

Det vil fra 1. mai 2017 bli mottak av hageavfall ved Røssvoll Gjenbruksstasjon for innbyggerne i Rana.

Følg skilting ved Gjenbruksstasjonen.

Hageavfallet sorteres i en haug for løv, mose, gress og jord, og en annen haug for trær/ kvist med diameter opp til 15 cm.

Ordningen er gratis for private/ husholdninger. For næringskunder gjelder egne priser.

Pris pr. 1. mai 2017       750,- pr. tonn + mva

Åpningstider

Ferier

1. mai 01.05.2019
17. mai 17.05.2019
Kristi Himmelfartsdag 30.05.2019
2. pinsedag 10.06.2019

Hemnes hageavfallsmottak i Juvika

Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres.

Nesna Hageavfallsmottak

Dette finner du nå på Nesna Gjenbruksstasjon (åpent i gjenbruksstasjonens åpningstid, men stengt i perioden fra 15. okt til ca. 1. mai).

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no

       ISO 14001-sertifisert