Fra 1. januar 2020 vil det bli innført betaling for levering av restavfall og treverk ved våre gjenbruksstasjoner. Alle andre avfallsfraksjoner er gratis å kvitte seg med for private.

Dette gjøres for å belønne de som kildesorterer, og at det er de som kaster avfall som faktisk betaler.

Gjør du en god jobb med å sortere avfallet, vil du derfor betale mindre.

Dette gjør at vi vil ha flere ansatte ute på sorteringsområdene for å hjelpe dere med å få dette rett.

Gjeldende priser er: 50,- pr. blanksekk, 300,- pr. m3. Vi minner om at avfallet må leveres enten løst eller i transparent/ blank sekk.

Næringskunder må betale for alt avfall. Egne priser gjelder.