Åpningstider sommer ved gjenbruksstasjonen

Fra og med 6. juli til og med 7. august har vi følgende åpningstider ved vår Gjenbruksstasjon i Nordre gate: Mandag- fredag 10.00- 14.00 Våre andre gjenbruksstasjoner holder åpent som vanlig gjennom sommeren.  

Åpning av ny gjenbruksstasjon

Tirsdag 2. juni 2020 åpnet vår nye gjenbruksstasjon i Nordre gate 21, Mo i Rana. Fra samme dato ble Røssvoll  stengt for private/ publikum. Næringskunder som ønsker å levere avfall må ta kontakt med HAFs kundesenter på tlf. 751 98200. Vår nye gjenbruksstasjon vil ha...

Oppdatert! tiltak mot spredning av Coronaviruset.

Vi i HAF ønsker å være vårt samfunnsansvar bevisst, og følger derfor de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet rundt Coronaviruset. Vi ønsker å bidra til å holde både ansatte og innbyggerne friske, og for å unngå spredning av Coronaviruset gjør vi følgende tiltak:...

Slutt på henting av Rødboksen

Fra og med 2020 er det slutt på henting av Rødboksen hjemme hos husholdningene. Rødboksen kan fortsatt brukes, men Farlig avfall og Ee- avfall må heretter leveres til nærmeste gjenbruksstasjon eller utsalgssted for slike produkter. Dette kan være dagligvarebutikker,...

Betaling for restavfall og treverk ved våre gjenbruksstasjoner.

Fra 1. januar 2020 vil det bli innført betaling for levering av restavfall og treverk ved våre gjenbruksstasjoner. Alle andre avfallsfraksjoner er gratis å kvitte seg med for private. Dette gjøres for å belønne de som kildesorterer, og at det er de som kaster avfall...