Oppdatert! tiltak mot spredning av Coronaviruset.

Vi i HAF ønsker å være vårt samfunnsansvar bevisst, og følger derfor de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet rundt Coronaviruset. Vi ønsker å bidra til å holde både ansatte og innbyggerne friske, og for å unngå spredning av Coronaviruset gjør vi følgende tiltak:...

Slutt på henting av Rødboksen

Fra og med 2020 er det slutt på henting av Rødboksen hjemme hos husholdningene. Rødboksen kan fortsatt brukes, men Farlig avfall og Ee- avfall må heretter leveres til nærmeste gjenbruksstasjon eller utsalgssted for slike produkter. Dette kan være dagligvarebutikker,...

Rødbokstømming 2019

Da er det snart klart for årets Rødboksinnsamling. Her kan dere legge farlig avfall og Ee- avfall. Vi minner samtidig om at man kan levere lyspærer, batterier, ee- avfall og mye annet til nærmeste utsalgssted hele året.

Endret tømmedato for flere områder i julen.

For å la julefreden senke seg og på grunn av endrede ferjetider på kysten blir det noen endringer i tømmedatoer i julen. Mandagsruten i Rana og Hemnes flyttes til lillejulaften, søndag 23. desember. Dette gjelder Dalselv, Åga/ Hauknes, Søndre felt, Selfors,...

Våre åpningstider julen 2018

Her er våre åpningstider for jul og nyttår!                             Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt nytt...

Tid for Strandrydding

Det nærmer seg vår, og det er igjen tid for å rydde våre strender. Marin forsøpling får stadig mer fokus, og stadig flere ønsker å gjøre en innsats. Helgeland Avfallsforelding IKS legger sammen med Polarsirkelen Friluftsråd og våre eiere til rette for at det skal være...