For å la julefreden senke seg og på grunn av endrede ferjetider på kysten blir det noen endringer i tømmedatoer i julen.

Mandagsruten i Rana og Hemnes flyttes til lillejulaften, søndag 23. desember.

Dette gjelder Dalselv, Åga/ Hauknes, Søndre felt, Selfors, Storforshei, Grønfjelldal og Dunderlandsdalen i Rana.

I Hemnes gjelder dette for ruten RV 806, Bryggfjelldalen, Tømmermo, Bleikvasslia, Røssvatn og Tustervatn

Træna skulle hatt tømming 24. og 31. desember. På grunn av endrede ferjetider flyttes disse til fredag 28. desember og 4. januar.

I Hemnes flyttes også torsdagtømmingen for Finneidfjord, Leirskardal, Baklandet, Valla, Skogan, Breivika nedre, gamle E6 forbi Nerleir og Bjerkadalen til fredag 28. desember.