Her er listen over de som har søkt på stillingen som daglig leder i Helgeland Avfallsforedling IKS.

thumbnail of Offentlig søkerliste daglig leder haf