Helgeland Avfallsforedling IKS har nå lansert tjenesten «Min eiendom».
Klikk på «Min eiendom», logg inn med BankID, og få oversikt over de eiendommer man er registrert som eier av i en av våre seks kommuner.
Dette gjelder både fast bolig og fritidseiendommer.
I løsningen vil man finne informasjon om renovasjon, evt. septik og gebyrer for HAFs tjenester.
Her er det også mulig å velge antall terminer man ønsker for sitt renovasjonsgebyr.
Man kan velge mellom årlig, halvårlig, kvartalsvis og månedlig faktura.
For fritidsrenovasjon og septik gjelder kun årlig faktura.
Vi gjør oppmerksom på at alle som ønsker å endre antall terminer for renovasjonsgebyret, må benytte «Min eiendom» og logge seg inn med BankID der.
I tjenesten ligger det inne begrensninger for hvor ofte og når man kan endre antall terminer.
I tillegg vil det være mulig å se hvilke beholdere man har og tømmekalender for sin eiendom.
Tjenesten «Min eiendom» vil utvides med flere selvbetjeningsfunksjoner i tiden fremover.