Vi har åpnet hageavfallsmottaket i Vokterveien for levering av juletre. Det vil stå åpent frem til fredag 21. januar. Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder juletre av gran eller furu. Kunstige juletre må leveres til nærmeste gjenbruksstasjon som restavfall eller e- avfall.