Da det har vist seg at vi ikke greier å få god nok kvalitet på plastemballasjen som har vært sortert i blå poser, har vi i HAF sett oss nødt til å se på nye løsninger.

I samarbeid med Grønt Punkt Norge og andre avfallsselskaper har vi valgt å gå for den løsningen som gir best kvalitet ellers i Norge. Det er da innsamling av plastemballasje i gjennomsiktig plastsekk. Denne løsningen gjør at all plastemballasje samles i en gjennomsiktig plastsekk som settes ut for henting hver 4. uke. Renovatørene vil da ha mulighet til å både se om det er rett innhold i sekken, samtidig som de kjenner på vekten om det er andre typer avfall i sekken. Plastsekker med feilsorterting vil ikke bli samlet inn. Alle husstander er pliktig å sortere ut alle avfallstyper i gjeldende kildesorteringsordning.

Den nye ordningen vil innføres fra begynnelsen av mai, og innføres i første omgang for alle i Hemnes og Rana. Mer informasjon vil sendes til alle husstander i løpet av april.