KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID KUNDESENTER I DAG:  
08:00 – 15:30

Om HAF

HAF er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes kommuneLurøy KommuneNesna kommuneRana kommuneRødøy kommune og Træna kommune. Selskapet ble etablert i 1994 og har ansvaret for renovasjon og septik for de 35 000 innbyggerne i eierkommunene.

HAF er en aktiv pådriver for en grønnere hverdag med gode løsninger for både hushold og gjenbruk. Vi håndterer avfall fra seks kommuner på Helgeland.
Organisasjon

Et InterKommunalt Selskap (IKS)

Helgeland Avfallsforedling IKS, i dagligtale forkortet til navnet «HAF» er eid av de seks helgelandskommunene Rana KommuneHemnes KommuneNesna KommuneLurøy KommuneRødøy Kommune og Træna Kommune.

HAFs styrende organer er representantskap og styre. Den daglige driften er underlagt daglig leder.

Representantskap

Representantskapet er det øverste styrende organet i HAF. Det har 21 medlemmer som fordeles slik mellom kommunene:

Hemnes 3 medlemmer valgt av kommunestyret
Nesna 2 medlemmer valgt av kommunestyret
Lurøy 2 medlemmer valgt av kommunestyret
Rana 10 medlemmer valgt av kommunestyret
Rødøy 2 medlemmer valgt av kommunestyret
Træna 2 medlemmer valgt av kommunestyret

Kommunestyrene i eierkommunene velger også personlige varamenn for representantene. Valgperioden er 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Konstituering av nytt representantskap skjer på første årsmøte etter kommunevalget.

Styret

Styret fatter løpende beslutninger etter de overordnede mål som representantskapet har fastsatt. I styret sitter 5 personer med personlige varamenn valgt fra eierkommunene.

Daglig drift

HAF har i dag 12 ansatte fordelt på stillingene: Daglig leder, Driftsleder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomileder, Kvalitets- og miljøleder, Økonomimedarbeider, Driftskoordinator, Sekretær og fagarbeidere.

Vårt anlegg i Vika

Velkommen til vårt nye anlegg

Helgeland Avfallsforedling IKS har et eget anlegg for avfallshåndtering i Vika. Her er det eget administrasjonsbygg, lager, gjenbruksstasjon, og et bygg for håndtering av Farlig avfall.

Tomten er på ca. 11 mål og det bebygde arealet er på 2400 m2.

Administrasjonsbygget er på 3 etasjer, og inneholder kontorer, garderober, lager, møterom og et undervisningsrom som vil gi oss et enda bedre tilbud i vår miljøundervisning.

Vårt Farlig avfall bygg vil spare oss for mye transport rundt disse avfallstypene, samtidig som dette lagres og håndteres forsvarlig av fagutdannet personell.

Gjenbruksstasjonen åpnet tidlig sommer 2020, etter å ha vært brukt som omlastingshall siden bygget ble tatt i bruk i 2015. Det betyr at innbyggerne i Rana nå har tilgang til en moderne, lett tilgjengelig, og ikke minst innendørs gjenbruksstasjon. 

Bygget er prosjektert av Nordconsult, og det har i hele prosessen vært fokus på miljø og estetikk. Dette er så vidt vi vet det første næringsbygget i området som fulgte Tech 15 standarden som innebærer at vi følger Passivhus standarden.

Området rundt byggene er beplantet, steinlagt og asfaltert, og vi legger vår ære i å skape et ryddig og innbydende anlegg som verken vil by på luktproblemer eller være skjemmende på noen måte.

MBA ble etter anbudsprosessen valgt som utførende entreprenør.

Totalkostnadene for hele prosjektet kom på ca. 62 millioner kroner.

Byggene og anlegget åpnet senhøsten 2015.

For mer informasjon kontakt Helgeland Avfallsforedling IKS

 

Ansatte
Knut Hatlen

Knut Hatlen

Daglig leder

Geir Benden

Geir Benden

Kommunikasjonsansvarlig

41 68 69 66
gb@haf.no

Arnt Ove Svartis

Arnt Ove Svartis

Økonomileder

Susanne Wolden

Susanne Wolden

Økonomimedarbeider

Merethe Aasen

Merethe Aasen

Miljø- og kvalitetsleder

Ole Morten Kristensen

Kundesenter

413 51 122
ole@haf.no

Trond Johansen

Trond Johansen

Driftsleder

Jonny Jensen

Jonny Jensen

Fagarbeider

Thore Hansen

Thore Hansen

Fagarbeider

Kenneth Rødahl

Kenneth Rødahl

Fagarbeider

Espen Martinsen

Espen Martinsen

Driftskoordinator

Stig Edvardsen

Stig Edvardsen

Fagarbeider

Pål Tore Bjerkli

Pål Tore Bjerkli

Fagarbeider

Morten Eirik Kristiansen

Morten Eirik Kristiansen

Fagarbeider

Vår miljøpolitikk

HAFs miljøpolitikk

  • HAF IKS skal fremstå som en ledende miljøbedrift på Helgeland. Helse, miljø og sikkerhet skal være bærebjelker i selskapene og er overordnet økonomiske krav. Klimaregnskapet skal være det viktigste styringsverktøy for valg av transport og behandlingsløsninger.
  • HAF IKS skal tilfredsstille nåværende og kommende oppdateringer i Miljøfyrtårns kravlister: Krav til alle bransjer, krav til gjenvinningsbedrift og krav til kontorvirksomhet. HAF IKS skal med systematisk forbedringsarbeid fortsatt være et Miljøfyrtårn.
  • HAF IKS skal på alle områder operere i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  • Bedriftens miljøutfordringer skal løses ved nært samarbeide mellom ledelse, ansatte, myndigheter og andre interesserte .
  • Alle innkjøp av varer og tjenester skal ha en grønn profil. Informasjonsleder utarbeider mal for innkjøp som gjøres kjent i organisasjonen. Der alternativer finnes, skal miljøvennlige produkter foretrekkes.
  • HAF IKS skal i egen produksjon fokusere på minst mulig bruk av ikke fornybar energi. Det skal arbeides aktivt med energisparing, utnyttelse av egenprodusert energi og med å ta ibruk energityper som er minst mulig skadelig for det ytre miljø.
  • HAF IKS skal tilstrebe minst mulig utslipp av miljøfarlige stoffer i naturen. Rensing av sigevann og muligheter for ytterligere reduksjon i metangassutslipp skal utredes.
  • HAF IKS skal være foregangsbedrift når det gjelder å redusere megden avfall samt sortere og gjenvinne avfall fra egen virksomhet.
  • Informasjon og veiledning til kunder skal prioriteres. Alle typer klager på egne ansatte eller innleide entreprenører skal behandles seriøst og så raskt som overhode mulig.

Helgeland Avfallsforedling IKS- vi tar avfallet «fra problem til ressurs»- for ett reint Helgeland

Miljøfyrtårn

Rapport

Årlig klima og miljørapport.

Filer og dokumenter

Miljøfyrtårn 2019

Renovasjonsforskrift

Hvilke forskrifter jobber vi under?

Renovasjonsforskriften tar for seg HAFs arbeidsområder og hvordan dette skal utføres. Forskriften er vedtatt av eierkommunene.

Filer og dokumenter

thumbnail of NY-RENOVASJONSFORSKRIFT-2014

Miljømidler

Søk HAF om miljømidler

Årlig deler HAF ut miljømidler til lag og foreninger i HAFs eierkommuner. De som ønsker å samarbeide med HAF om positive tiltak for det kommende året inviteres til å søke innen 1. desember. Idrett og kultur for barn og ungdom i våre seks eierkommuner er spesielt prioritert.

Søknaden skal inneholde plan over profilering av HAF.

Søknaden sendes til

miljomidler@haf.no

eller til:

Helgeland Avfallsforedling IKS
v/Geir Benden
PB 1295
8602 Mo i Rana

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no

       ISO 14001-sertifisert​