Renovasjon som normalt

Publisert: 19. september 2017
Forfatter: sjursen
Publisert: 19. september 2017
Forfatter: sjursen

Renovasjon som normalt

KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID KUNDESENTER I DAG:

Laster...

haf@haf.no  751 98 200

Laster...

Renovasjon som normalt

19. sep. 2017 | Nyhet

Som normalt

Vi jobber for å opprettholde renovasjon som normalt. Da har vi fått på plass en avtale som sikrer normal drift de nærmeste dagene. Våre renovatører og biler vil altså kjøre som vanlig inntil videre. Vi kommer tilbake med mer informasjon om mer varige løsninger i dagene som kommer.

Vår underleverandør er begjært konkurs – Renovasjon som normalt inntil videre.

RenoNorden AS som henter avfall i alle 6 HAF kommunene (Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna) har 18. september gått til skifteretten etter at forhandlinger ikke har ført frem.

HAF har forberedt seg så godt som mulig på at denne situasjonen kunne oppstå, og har en beredskapsplan basert på utsatte containere (bringeordning) for å sikre at publikum har en løsning for avfallet sitt, fram til en ny og sikker avfallsløsning er på plass. Denne beredskapsplanen vil kun bli iverksatt som en siste utvei om vi ikke kommer i mål med en videreføring med dagens biler og mannskap.

Det jobbes nå iherdig med å få på plass en løsning som gjør at biler og mannskap vil drifte renovasjonen som normalt i alle våre kommuner, og våre innbyggere vil da ikke merke noe som helst til gårdagens konkurs. Her vil vi komme tilbake med mer informasjon så snart dette er avklart.

I kommunene Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna har vi inngått en kortsiktig avtale med den samme underentreprenøren som har kjørt for RenoNorden AS. Han vil serve alle abonnentene i dette området samt innbyggerne i Rana kommune fra Nord Sjona og inn til Alteren. Det kan bli endringer i tømmetidspunkt på disse områdene, men dette vil det i så fall bli informert nærmere om.

Det jobbes med å få på plass gode løsninger på kort og lang sikt.

I Rana og Hemnes kommune har det vært RenoNordens egne folk og biler som har renovert. Disse bilene eies av et leasingsselskap, og HAF forsøker å få til en midlertidig avtale om overtakelse av leasingkontraktene på bilene. I tillegg arbeides det med å rekruttere folk som kan bemanne disse bilene.

HAF er underlagt strenge offentlige innkjøpsregler og må gjennom en ny anbudsrunde, alternativt vedta egendrift i hele eller deler av sitt ansvarsområde. Et så stort offentlig anbud kan i verst fall ta mellom 3-6 måneder å få gjennomført. Bl.a. fordi leveringstid på nye renovasjonsbiler er beregnet å være 4-6 måneder.

HAF beklager de ulemper som en del abonnenter kan få pga situasjonen som har oppstått, og lover å arbeid intenst for å få på plass en god løsning for husholdningsrenovasjonen så raskt som overhode mulig.

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no