KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID KUNDESENTER I DAG:  
08:00 – 15:30

Andre tjenester

Ressurser og informasjon til våre brukere.

Vanlige spørsmål om faktura

Hvordan kan jeg få autogiro?

Ta med sist motatte faktura til banken. Be om at det opprettes avtalegiro for betalinger til HAF. Regelen er at KIDnummer på sist betalte regning kan benyttes for å opprette avtalegiro.Dersom du har levert fra deg girodelen ved betaling kontakt oss eller be betjeningen i banken kontakte HAF for opplysninger av KID referanse. Enkelte nettbanker tilbyr også muligheten til å opprette avtalegiro med Helgeland Avfallsforedling IKS.

Må jeg betale renovasjonsgebyr for leiligheten/hybelleiligheten jeg leier ut?

Ja, dersom leiligheten/hybelen har eget kjøkken og bad. Da regnes dette som en egen boenhet. Det beregnes et abonnement pr. boenhet. Flere abonnenter kan søke om avtale på fellesabonnement der to eller flere kan ha felles dunk(er). Da blir det litt rimeligere med to abonnement.

Hvorfor bør jeg ikke overlate til en leietaker å betale renovasjonsgebyret?

Dersom en leietaker misligholder renovasjonsgebyret vil det tilslutt bli eier av eiendommen som blir belastet. Gebyret går til inkasso og dersom dette ikke betales kan HAF kreve tvangssalg av din eiendom for å inndrive kravet. HAF har legalpant i eiendom og har derfor fortrinnsrett ved tvangsoppgjør. Vi anbefaler at du som utleier heller kalkulerer renovasjonen inn i husleien og unngår bryderi.

Jeg skal reise bort i lengre tid, kan jeg få reduksjon i gebyret?

Nei, dessverre. Alle skal ha en fast bostedsadresse, og må da betale for renovasjon for denne hele året.

Kan jeg få utsettelse av betaling på ei regning?

Ja, HAF kan være behjelpelig med utsettelse på ei regning dersom du har problemer med å få betalt den i tide. Vi deler ikke opp regninga, men kan gi inntil 3 ukers betalingsutsettelse fra forfallsdato.

Hvorfor får jeg purring fra et inkassobyrå og ikke fra HAF?

HAFs regnskapsavdeling består per i dag av 1-2 personer og vi har dessverre ikke kapasitet til selv å følge opp utestående krav.

Hvordan beregner HAF gebyret?

Gebyret ditt dekker ganske riktig selve tømminga av avfallsdunken, men i tillegg betaler du for tilgang til et samlet tilbud.

Gratis app «Min Renovasjon»

Med vår app «Min Renovasjon» så har du tilgjengelig mange praktiske funksjoner et vanlig hushold trenger. Du kan holde deg oppdatert og til og med få direktevarsel om tømming slik at du ikke glemmer å bære ut avfallet til riktig tid. Aldri mer fulle søppeldunker! ..er i alle fall vår intensjon :). NB! Ved oppdatering av App må adresse legges inn på nytt. Etter nedlasting av vår App må du velge kommune, så adresse, og så sette varslingene du ønsker for å få melding før tømming.

 

Returkartonglotteriet

Kubben leveres i den vanlige kommunale returordningen, som oftest sammen med annen papp og papir. Alle kan delta – både privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc. Årlig deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000.

Fremgangsmåte

For å delta må du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Deltager skriver på tydelig navn og telefonnummer på den de ønsker skal vinne.

Type kartong

Skolemelkkartonger og små juicekartonger er også en del av Returkartonglotteriet og det er mange skoler som vinner. For skolemelkkartonger/små juicekartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Korker og lokk kan godt henge utenfor.

Trekking av vinnere

Kubbene trekkes på 86 forskjellige trekkesteder, spredd over hele landet. Her trekkes mellom en og syv kubber avhengig av innbyggertall, til sammen inntil 188 hvert kvartal. Disse går videre til nasjonal trekning, hvor det hvert kvartal trekkes 30 premier à kr. 10.000,- og 1 premie à kr. 100.000,-.

Julepapir er restavfall!

Tradisjonelt gavepapir inneholder mye farge og voks og er uegnet til resirkulering. Dette skal sorteres som restavfall. Dette kan ikke sorteres som papir, men skal kastes i restavfallet.

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no

       ISO 14001-sertifisert​