KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID KUNDESENTER I DAG:  

KUNDESENTER

751 98 200

Hvor leverer man avfall?

Gjenbruksstasjoner og returpunkter

Rana

Rana gjenbruksstasjon

Tirsdag 2. juni åpner vår nye gjenbruksstasjon i Nordre gate 21, Mo i Rana

Åpningstider

mandag 12:00 - 19:00
tirsdag 12:00 - 19:00
onsdag 10:00 - 14:00
torsdag 12:00 - 19:00
fredag 10:00 - 14:00


Her kan du levere

 • Restavfall
 • Sorterbart avfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metall-emballasje
 • Hard plast-emballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær (Askeladdens container)
 • Brukbare gjenstander (Askeladdens container)
 • Bildekk

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske produkter
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Løsemidler
 • Syrer
 • Kadaver
 • Annet

 

Aldersundet

Aldersundet gjenbruksstasjon

Her kommer det mer info.

Åpningstider

tirsdag 10:00 - 15:00
torsdag 14:00 - 19:00


Røssvollhei

Røssvolhei gjenbruksstasjon

Røssvoll er fra lørdag 30. mai stengt for publikum. Alle private husstander skal nå levere avfall til vår nye gjenbrukkstasjon i Nordre gate 21. Næringskunder som ønsker å levere avfall bes ta kontakt med HAFs kundesenter på tlf. 751 98200.

Veibeskrivelse

Se plassering i Google Maps Kjør E6 nordover fra Mo og følg skilting til flyplassen. Røssvollhei gjenbruksstasjon finner du på venstre side ca 100 m videre fra avkjørslen til flyplassen.

ÅpningstiderKorgen

Korgen gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps.

 

Åpningstider

tirsdag 14:00 - 18:00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær
 • Inerte masser- rene, naturlige masser som stein, glass o.l.
 • Hageavfall

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler

 

Hemnesberget

Hemnesberget gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps

 

Åpningstider

tirsdag 14:00 - 18:00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær
 • Inerte masser- rene, naturlige masser som stein, glass o.l.

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler.

Hageavfall leveres til hageavfallsmottaket i Geitvika i Hemnes v/Steinar Jørgensen.

Nesna

Nesna gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps

Hageavfallsmottaket er nå stengt for vinteren.

Åpningstider

torsdag 14:00 - 19:00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler
Vågaholmen

Vågaholmen gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps

Åpningstider

onsdag 14:00 - 15:00

I tillegg første onsdag hver mnd. untatt helligdager: 16.00 – 18.00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Papp/papir

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler
Mobil gjenbruksstasjon

Velkommen til vår Mobile Gjenbruksstasjon

Vi gjør oppmerksom på at ”herreløst” avfall blir ikke tatt med.

 

Hva kan du levere og pris?

EE- avfall:              Gratis
TV og monitorer:    Gratis
Farlig Avfall:           Gratis
Metall:                    Gratis
Restavfall:              300,- pr m3, 50,- pr. blanksekk
Treverk:                  300,- pr m3, 50,- pr. blanksekk

Det tas kun betalt for Restavfall og Treverk ved våre gjenbruksstasjoner.

For næringskunder gjelder egne priser!

Du kan også få tømt rødboksen for farlig avfall samtidig.

Filer og dokumenter

OBS! Endret oppsett for Rødøy etter at fergerutene er endret.

 

Hageavfallsmottak

Ved hageavfallsmottakene kan du levere gress, mose, løv, kvister, greiner, busker.

Du kan også levere trær/ kvist med diameter opptil 5 cm.  Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres. Lever ALDRI stein, grus eller jordmasser på hageavfallsmottaket! Dette leveres eventuelt som dekkmasse til Røssvollhei avfallsmottak.

Husholdninger kan få gratis kompostflis/strø. Ta med sekk/pose.

Næringsdrivende må betale for å kvitte seg med hageavfallet til samme sum som gjeldende restavfallspris.

Vokterveien hageavfallsmottak

Hageavfallsmottaket er nå stengt for sesongen.

Hageavfallet sorteres i en haug for løv, mose og gress, og en annen haug for trær/ kvist med diameter opp til 5 cm.

Ordningen er gratis for private/ husholdninger. 

Mottaket står i sesongen åpent hele døgnet, men hageavfallsmottaket er nå kameraovervåket, og vi ber om at gjeldende retningslinjer overholdes og at det kun leveres hageavfall som beskrevet.

Det er også satt ut egen container for fremmed arter som Rynkerose, Tromsøpalme, Hagelupin, Kjempespringfrø og Parkslirekne og en rekke andre arter. Vi ber om at disse pakkes i lukkes sekker og leveres i containeren vist på bildet.

For næringskunder gjelder egne priser:

Pris pr. 25. april 2019       750,- pr. tonn + mva.

Åpningstider

mandag 00:05 - 00:00
tirsdag 00:05 - 00:00
onsdag 00:05 - 00:00
torsdag 00:05 - 00:00
fredag 00:05 - 00:00
lørdag 00:05 - 00:00
søndag 00:05 - 00:00

Hemnes hageavfallsmottak i Juvika

Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres.

Nesna Hageavfallsmottak

Dette finner du nå på Nesna Gjenbruksstasjon (åpent i gjenbruksstasjonens åpningstid, men stengt i perioden fra 15. okt til ca. 1. mai).

Hageavfallsmottaket er nå stengt for vinteren.

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no

       ISO 14001-sertifisert