KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID I DAG:  

Hvor leverer man avfall?

Gjenbruksstasjoner og returpunkter

Aldersundet

Aldersundet gjenbruksstasjon

Her kommer det mer info.

ÅpningstiderRøssvollhei

Røssvolhei gjenbruksstasjon

Vår hovedgjenbruksstasjon. Her kan du levere stort sett alle typer avfall.

Veibeskrivelse

Se plassering i Google Maps Kjør E6 nordover fra Mo og følg skilting til flyplassen. Røssvollhei gjenbruksstasjon finner du på venstre side ca 100 m videre fra avkjørslen til flyplassen.

ÅpningstiderHer kan du levere

 • Restavfall
 • Sorterbart avfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metall-emballasje
 • Hard plast-emballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær (Askeladdens container)
 • Brukbare gjenstander (Askeladdens container)
 • Bildekk

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske produkter
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Løsemidler
 • Syrer
 • Kadaver
 • Annet

 

Korgen

Korgen gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps.

 

Åpningstider

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær
 • Inerte masser- rene, naturlige masser som stein, glass o.l.

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler

Hageavfall leveres til hageavfallsmottaket i Juvika i Hemnes v/Steinar Jørgensen.

Hemnesberget

Hemnesberget gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps

 

Åpningstider

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær
 • Inerte masser- rene, naturlige masser som stein, glass o.l.

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler.

Hageavfall leveres til hageavfallsmottaket i Geitvika i Hemnes v/Steinar Jørgensen.

Nesna

Nesna gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps

 

Åpningstider

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler
Vågaholmen

Vågaholmen gjenbruksstasjon

Se plassering i Google Maps

Åpningstider

I tillegg første onsdag hver mnd. untatt helligdager: 16.00 – 18.00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Papp/papir

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler
Mobil gjenbruksstasjon

Velkommen til vår Mobile Gjenbruksstasjon

Vi gjør oppmerksom på at ”herreløst” avfall blir ikke tatt med.

 

Hva kan du levere og pris?

EE- avfall:              Gratis
TV og monitorer:    Gratis
Farlig Avfall:           Gratis
Metall:                    Gratis
Restavfall:              300,- pr m3, 50,- pr. blanksekk
Treverk:                  300,- pr m3, 50,- pr. blanksekk

Det tas kun betalt for Restavfall og Treverk ved våre gjenbruksstasjoner.

For næringskunder gjelder egne priser!

Du kan også få tømt rødboksen for farlig avfall samtidig.

Filer og dokumenter

Som følge av situasjonen med Coronaviruset vil vår Mobile Gjenbruksstasjon ikke være i drift fra 13. mars- 29. mars 2020. Perioden hvor den Mobile Gjenbruksstasjonen er ute av drift kan bli forlenget ytterligere.

thumbnail of Flyer_mobilgjenbruksstasjon 2020

 

Hageavfallsmottak

Ved hageavfallsmottakene kan du levere gress, mose, løv, kvister, greiner, busker.

Du kan også levere trær/ kvist med diameter opptil 15 cm.  Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres. Lever ALDRI stein, grus eller jordmasser på hageavfallsmottaket! Dette leveres eventuelt som dekkmasse til Røssvollhei avfallsmottak.

Husholdninger kan få gratis kompostflis/strø. Ta med sekk/pose.

Næringsdrivende må betale for å kvitte seg med hageavfallet til samme sum som gjeldende restavfallspris.

Vokterveien hageavfallsmottak

Torsdag 25. april 2019 vil vi igjen åpne hageavfallsmottaket i Vokterveien.

Hageavfallet sorteres i en haug for løv, mose, gress og jord, og en annen haug for trær/ kvist med diameter opp til 15 cm.

Ordningen er gratis for private/ husholdninger. 

Mottaket vil stå åpent hele døgnet, men hageavfallsmottaket er nå kameraovervåket, og vi ber om gjeldende retningslinjer overholdes og at det kun leveres hageavfall som beskrevet.

Det er også satt ut egen container for fremmed arter som Rynkerose, Tromsøpalmem Hagelupin, Kjempespringfrø og Parkslirekne og en rekke andre arter. Vi ber om at disse pakkes i lukkes sekker og leveres i containeren vist på bildet.

For næringskunder gjelder egne priser:

Pris pr. 25. april 2019       750,- pr. tonn + mva.

Åpningstider

Hemnes hageavfallsmottak i Juvika

Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres.

Nesna Hageavfallsmottak

Dette finner du nå på Nesna Gjenbruksstasjon (åpent i gjenbruksstasjonens åpningstid, men stengt i perioden fra 15. okt til ca. 1. mai).

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no

       ISO 14001-sertifisert