KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID KUNDESENTER I DAG:  
08:00 – 15:30

Hageavfallsmottak

Ved hageavfallsmottakene kan du levere gress, mose, løv, kvister, greiner, busker.

Du kan også levere trær/ kvist med diameter opptil 5 cm.  Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres. Lever ALDRI stein, grus eller jordmasser på hageavfallsmottaket! Dette leveres eventuelt som dekkmasse til Røssvollhei avfallsmottak.

Husholdninger kan få gratis kompostflis/strø. Ta med sekk/pose.

Næringsdrivende må betale for å kvitte seg med hageavfallet til samme sum som gjeldende restavfallspris.

Vokterveien hageavfallsmottak

Hageavfallsmottaket er nå åpnet for sesongen. Vokterveien holdes åpent til 31. oktober om ikke snøen kommer før den tid.

Hageavfallet sorteres i en haug for løv, mose og gress, og en annen haug for trær/ kvist med diameter opp til 5 cm.

Ordningen er gratis for private/ husholdninger. 

Mottaket står i sesongen åpent hele døgnet, men hageavfallsmottaket er nå kameraovervåket, og vi ber om at gjeldende retningslinjer overholdes og at det kun leveres hageavfall som beskrevet.

Det er også satt ut egen container for fremmed arter som Rynkerose, Tromsøpalme, Hagelupin, Kjempespringfrø og Parkslirekne og en rekke andre arter. Vi ber om at disse pakkes i lukkes sekker og leveres i containeren vist på bildet.

For næringskunder gjelder egne priser:

Pris pr. 25. april 2019       750,- pr. tonn + mva.

 

Åpningstider

Hemnes hageavfallsmottak i Juvika

Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres.

 

Nesna Hageavfallsmottak

Dette finner du nå på Nesna Gjenbruksstasjon (åpent i gjenbruksstasjonens åpningstid, men stengt i perioden fra ca. 15. okt til ca. 1. mai).

Hageavfallsmottaket er nå stengt for sesongen.

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no

       ISO 14001-sertifisert​