KUNDESENTER:   751 98 200

ÅPNINGSTID I DAG:  
08:00 - 15:30

751 98 200

08:00 - 15:30

Priser for private

Her finner du alle våre priser

Renovasjonsgebyr

Egen dunk

Liten 80L 3636,-
Standard 140L 4545,-
Stor 190L 5909,-

Dele dunk med naboer (volum pr. husstand)

Liten 80L 3408,-
Standard 140L 4317,-
Stor 190L 5681,-
Tilbakesetting av dunk 520,-
Egen papirdunk 304,-

Renovasjonsgebyr med kompostavtale

Egen dunk og kompostavtale

Liten 80L 2728,-
Standard 140L 3636,-
Stor 190L 5000,-

Dele dunk og kompostavtale (volum pr. husstand)

Liten 80L 2500,-
Standard 140L 3408,-
Stor 190L 4772,-

Septik

Grunngebyr 2106,-
Tillegg ved stortank, pr. m3 577,-
Tillegg hvis tank må tømmes med traktor 1500,-

Røssvollhei gjenbruksstasjon

Det er nå gratis å levere avfall ved alle våre gjenbruksstasjoner 3 ganger i året. Eget kort gjelder. Kun 1 kort pr. husstand. Ved levering utenom dette gjelder følgende priser (pr. kg)

Grov-/restavfall sortert selv 1,59,-
Usortert avfall 2,47,-
Metall (rent lass) gratis
Treverk (rent lass) 1,60,-
Våtorganisk avfall 1,85,-
Farlig avfall gratis inntil 1000kg
EE- avfall gratis
Stein, grus, jord, egnet til dekkmasse (rent lass) 0,87,-

Øvrige gjenbruksstasjoner

(priser oppgitt pr. m3.)

Rest-/grovavfall og treverk gratis
Ved oppbrukt klippekort 475,-
Farlig avfall gratis
EE- avfall gratis

Det er nå gratis å levere avfall ved alle våre gjenbruksstasjoner 3 ganger i året. Eget kort gjelder. Kun 1 kort pr. husstand.

For bedrifter er det egne satser

Løse masser/grovavfall, sortert etter anvisning 874,- eks. mva

Farlig avfall

Leveres gratis på alle gjenbruksstasjoner.

 • Elektrisk/elektronisk
 • Asbest
 • Trykkimpregnert/kreosot-behandlet treverk
 • * PCB-holdige isolérvinduer
 • Kjemikalier
 • Maling
 • Plantevernmidler
 • Lim
 • Lakk
 • Kvikksølvterometer
 • Olje mm

* Norskproduserte vindu mellom 1965-1975. Importerte helt frem til 1965-1981. Sjekk aluminiumslist mellom glasslagene for årstall.

Sorteringsutstyr

Dobbel m/glideskinne, 2 bøtter + 1 matavfallsbøtte 367,-
Restavfall 10L  60,-
Matavfall 6L  40,-
Glass-/metallemballasje 10L  70,-
Papirbøtte 25L 85,-

Fritidsrenovasjon

Ny ordning for Fritidsrenovasjon trådde i kraft fra 1. januar 2018.

Alle eiere av fritidsbolig må nå betale for Fritidsrenovasjon.

Fritidsbolig 1                       1122,-

Fritidsbolig 2, 3,……             561,-

For å finne nærmeste container til din fritidsbolig se www.haf.no eller vår app «Min Renovasjon«.

Egen papirdunk

(kun tilgjengelig tjeneste dersom du har papirsekkhenting) Årsgebyr for 80L-190L: 304,-

Containerleie

Besøk Retura HAF for containerleie.

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no

       ISO 14001-sertifisert