KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID KUNDESENTER I DAG:  
08:00 – 15:30

Fritak fra renovasjonsgebyret

I noen tilfeller kan du slippe å betale renovasjonsgebyret. I andre tilfeller kan du få reduksjon i gebyret.    

Du kan søke om å få fritak fra eller reduksjon i renovasjonsgebyret hvis

Bygningen skal rives / er revet

Legg ved dokumentasjon (som f.eks. rivingstillatelse) og bilder som viser hvilken tilstand bygget er i.

Manglende tilbud om fritidsrenovasjon

Forklar for oss hvorfor du mener det er et manglende renovasjonstilbud for eiendommen din.

Bygningen er falleferdig
Hvis bygget ikke er beboelig, må du sende oss bilder som viser dette.
Det er ingen som skal bo i huset
Du kan få fritak
  • hvis du kan dokumentere at boligen er ubeboelig i en sammenhengende periode på mer enn seks måneder på grunn av rehabilitering eller ombygging
  • hvis boligen ligger ute for salg og det er forventet at den kommer til å stå tom i minst seks måneder
  • hvis du mener det er andre særskilte grunner for denne eiendommen 

Du kan få fritak for maksimalt ett år. Du må legge ved dokumentasjon på at eiendommen er ubebodd.

Eier mer enn én fritidseiendom i en av våre kommuner
Hvis du eier mer enn én fritidseiendom i en eller flere av våre kommuner, har du rett til å betale halvt gebyr på eiendom nr. 2, 3 osv. Hvis du søker om dette, må du gi oss opplysninger som gjør at vi kan kontrollere at det stemmer.

Viktig informasjon til deg som søker om fritak

Den som eier bygningen, er ansvarlig for at kommunen du søker fritak hos har riktige opplysninger. Hvis det skjer endringer, må du melde disse skriftlig til kommunen. Eksempel på endringer kan være eierforhold, innflytting, fraflytting, riving, brann osv. Gebyret løper til meldingen er mottatt.

Hvis du får innvilget fritak på grunnlag av ukorrekte eller manglende opplysninger, må du betale gebyr fra den datoen du fikk fritak. Regning på renovasjon og evt. septik kommer fra HAF. Det er den som eide eiendommen på det tidspunktet fritaket ble gitt, som må betale gebyret.

Du må betale renovasjonsavgiften uansett om du har søkt om fritak eller ikke. Hvis du får fritak, får du etterbetalt den summen du har fått fritak for.

Du får skriftlig svar på søknaden.

 

Jeg bruker boligen som hytte. Må jeg betale for renovasjonen da?

Ja, det må du. Men hvis du eier en bolig som ingen bor i og den blir brukt som fritidsbolig, kan du søke om å endre husholdningsrenovasjonen til fritidsrenovasjon.

For å behandle søknaden din, trenger vi

  • eiendommens adresse
  • eiendommens gårds- og bruksnummer
  • eiendommens festenummer, hvis det ikke er en eiendomstomt
  • en erklæring fra deg om at ingen bor i boligen

Kommunene har ikke et eget søknadsskjema for dette, så du må sende opplysningene via e-post til Postmottak, eller levere dem til servicetorget i rådhuset. 

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no

       ISO 14001-sertifisert​