KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID KUNDESENTER I DAG:  
08:00 – 15:30

Kasserte fritidsbåter

Mottak av kasserte fritidsbåter mindre enn 15 fot.

Mottak av kasserte fritidsbåter mindre enn 15 fot.

Det vil i første omgang bli mottak av små fritidsbåter uten innenbordsmotor ved vår gjenbruksstasjon på Røssvoll. Andre mottaksordninger vil vi komme tilbake til.

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis hele eller deler av utgiftene for transport av kasserte fritidsbåter til mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per båt.

Informasjon til båteiere

Hvordan levere en kassert fritidsbåt?

  • Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.
  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunen, eller i nærheten av kommunen, fra 1. oktober 2017. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

Ordningen med avfallsmottak for fritidsbåter i kommunene er under utbygging og det jobbes fortsatt for å få en komplett oversikt over alle anlegg. Ikke alle avfallsmottak kan ta imot fritidsbåter.

Oversikt over mottak for små båter ligger på sortere.no

Hvordan søke

1.     Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.

2.     Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.
Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no

       ISO 14001-sertifisert​