KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID KUNDESENTER I DAG:

Laster...

haf@haf.no  751 98 200

Laster...

Tøybleier

Du kan søke om et engangstilskudd til kjøp av tøybleier for bruk i hele bleieperioden.

Kort om tilskuddet

Kriterier for å søke:

 • Du må være folkeregisteret i en av HAFs kommuner på søketidspunktet for å kunne få tilskudd.
 • Fødselsattest for barnet med foreldrenes navn/bekreftelse på omsorgspersoner.
 • Datert originalkvittering, som viser at innkjøpet gjelder tøybleier, legges ved søknaden.
 • Tilskuddet er en engangsstøtte på 1 000 kroner for tøybleier per barn.
 • Barnet må være under to år når søknaden blir sendt inn.
 • For investeringer under 1 000 kroner dekkes kun utlegget.
 • Tilbehør til tøybleiebruk støttes også, for eksempel wetbags, rispapir, snappy og lignende.
 • Søknad må være hos HAF IKS senest seks måneder etter at innkjøpet er gjort.
 • Hvis man kjøper tøybleier som tidligere er benyttet av andre barn (ombruk), må man legge med kvittering fra selger.
 • Man kan kjøpe tøybleier fra utenlandske butikker, men utlegg til porto, importgebyrer eller toll dekkes ikke.

Slik søker du tilskudd til kjøp av tøybleier

 • 1. Kjøp de tøybleiene du trenger
 • 2. Scann eller send kvitteringen og kopi av barnets fødselsattest
 • 3. Skriv søknad om tilskudd til kjøp av tøybleier
 • 4. Legg ved vedlegg
  • Fødselsattest for barnet med foreldrenes navn/bekreftelse på omsorgspersoner.
  • Kvittering, original, hvor det framgår kjøp av tøybleier.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1. Motta svar

  Du får skriftlig svar på søknaden innen tre uker.  

 • 2. Tilskuddet utbetales til din bankkonto

  HAF IKS kan kontrollere at tilskuddsmidlene blir/er anvendt til angitt formål. Eventuell misbruk vil medføre krav om tilbakebetaling.

Kontaktinformasjon

HAF IKS Kundesenter Telefon: 75 19 82 00
E-post: haf@haf.no

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no