Fra og med 2020 er det slutt på henting av Rødboksen hjemme hos husholdningene. Rødboksen kan fortsatt brukes, men Farlig avfall og Ee- avfall må heretter leveres til nærmeste gjenbruksstasjon eller utsalgssted for slike produkter. Dette kan være dagligvarebutikker, elektronikkutsalg e.l. Det er fortsatt gratis å levere slikt avfall for private. For næringskunder gjelder egne priser.