Det nærmer seg vår, og det er igjen tid for å rydde våre strender.

Marin forsøpling får stadig mer fokus, og stadig flere ønsker å gjøre en innsats. Helgeland Avfallsforelding IKS legger sammen med Polarsirkelen Friluftsråd og våre eiere til rette for at det skal være så enkelt som mulig å rydde. Vi håper samtidig dere tar dere tid til å registrere funnene slik at vi får god statistikk på hva det er som havner i havet, og evt. hvor det kommer fra.

Les mer her.

Lykke til og tusen takk for hjelpen.